| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

QuizCross

Page history last edited by 23dingen 9 years, 11 months ago

QuizCross is een superleuk spel! Het is een boter kaas en eieren variant, je krijgt een vakje door het beantwoorden van vragen. Als je 3 vragen goed hebt, is het vakje van jou maar als je er minder goed hebt, kan de tegenstander het vakje kapen.

Wie wil dit met mij spelen? Mijn naam is agneshx, ik hoop op uitnodigingen!

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.