| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

QuizCross

Page history last edited by 23dingen 11 years, 2 months ago

QuizCross is een superleuk spel! Het is een boter kaas en eieren variant, je krijgt een vakje door het beantwoorden van vragen. Als je 3 vragen goed hebt, is het vakje van jou maar als je er minder goed hebt, kan de tegenstander het vakje kapen.

Wie wil dit met mij spelen? Mijn naam is agneshx, ik hoop op uitnodigingen!

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.