| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

A F Th van der Heijden Tonio

Page history last edited by 23dingen 11 years, 7 months ago

 

Comments (2)

23dingen said

at 5:32 pm on Nov 22, 2012

Ja, over dit boek is al veel gezegd en heel veel kan ik daar niet aan toe voegen, maar ik doe toch een poging.
Het was het eerste boek van A F TH wat mij echt aantrok om te lezen en hoewel ik er nog niet erg mee opschiet vind ik het heel interessant.
Behalve het verhaal over zijn zoon geeft dit ook een inkijk in zijn leven en manier van werken.
Hij beoefent het eschrijven echt als een vak, door o.a. heel gestructureerd naar deadlines toe te werken en hoewel hij wel eens heeft gezegd dat hij schrijven een kwelling vindt, met name dit boek, is het echt met aandacht geschreven, vol met allerlei kleine observaties die helpen om de aandacht vast te houden en geboeid te blijven.

23dingen said

at 5:34 pm on Nov 22, 2012

In de haast vergeten om bij de vorige bijdrage over dit boek mijn naam te zetten, hierbij alsnog mijn initialen: JRG

You don't have permission to comment on this page.