| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Ontstaansgeschiedenis

Page history last edited by 23dingen 11 years, 1 month ago

Stichting Lezen is in 1988 opgericht door de Koninklijke Boekverkopersbond, het NederlandsUitgeversverbond en de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Ook ECI B.V. voor boeken en platen sloot zich aan. In 1994 is Stichting Lezen door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aangewezen als landelijk platform voor leesbevordering. Stichting Lezen beheert het door het Ministerie beschikbaar gestelde budget voor leesbevordering. 

Volg de stichting op Facebook!!

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.