| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Film-aanrader

Page history last edited by 23dingen 11 years ago

De film 'Das Leben der Anderen' is een document.

Oost Berlijn, 1984.

Glasnost is nog heel ver weg, de bevolking wordt onderdrukt door de Oost-Duitse geheime politie: de Stasi.

Haar doel: alles te weten te komen.

Overweldigende, verpletterende film.

Alleen al voor je eigen historisch besef is dit een film die je gezien moet hebben.

Terwijl wij in Nederland in alle welvaart en vrijheid leefden, gebeurden in ons 'buurland' zaken waar wij bijna geen weet van hebben gehad.

Vocalise10

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.