| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Film-aanrader

Page history last edited by 23dingen 12 years, 4 months ago

De film 'Das Leben der Anderen' is een document.

Oost Berlijn, 1984.

Glasnost is nog heel ver weg, de bevolking wordt onderdrukt door de Oost-Duitse geheime politie: de Stasi.

Haar doel: alles te weten te komen.

Overweldigende, verpletterende film.

Alleen al voor je eigen historisch besef is dit een film die je gezien moet hebben.

Terwijl wij in Nederland in alle welvaart en vrijheid leefden, gebeurden in ons 'buurland' zaken waar wij bijna geen weet van hebben gehad.

Vocalise10

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.